Czyli co kto może i z jakimi prawami...

    

Komendy dla Wszystkich:

baninfo
Wyswietla informację na temat bana danej osoby.
Składnia: /baninfo nick_zbanowanego

commandinfo
Podaje informacje o poziomie uprawnień do danej komendy.
Składnia: /commandinfo komenda

help
Wyswietla podstawowa listę komend.
Składnia: /help

join
Logowanie (wejscie) na czat.
Składnia: /join

licznik
Podaje Twój licznik ostrzeżeń za wykroczenia.
Składnia: /licznik

obrazek

priv
Wysyła prywatna wiadomosć do danej osoby (tej wiadomosci nie zobaczy nikt z czata poza osoba do której jest adresowana).
Składnia: /priv nick_adresata tresć_wiadomosci

quit
Wylogowanie (wyjscie) z czatu. Opcjonalnie można napisać powód wyjscia (pożegnanie).
Składnia: /quit powód_wyjscia_(opcjonalnie)

regulamin
Wyswietla regulamin (Dostępny na podstronie Regulamin).
Składnia: /regulamin

services
Wyswietla status modułów czata.
Składnia: /services

stats
Statystyki Twojej `pisalnosci` na czacie.
Składnia: /stats

time
Zwraca aktualna datę oraz jej odpowiednik w formacie unixa.
Składnia: /time

tnij
Czatowy skracacz linkow.
Składnia: /tnij link_do_skrócenia nazwa_(opcjonalnie)
Parametr nazwa jest opcjonalny, zastępuje on http://czatgg.tawerna.biz/r/W_TYM_MIEJSCU losowy ciag znaków w skracanym linku.

todo
Wyswietla plany dla następnych wersji czata pobrane ze strony autora: http://projects.kubofonista.net/proj3
Składnia: /todo

users
Pokazuje listę aktualnie zalogowanych osób na czacie. Uwaga! Komenda działa bez wchodzenia na czat!
Składnia: /users

ver
Prawa autorskie oraz informacja o licencji i wersji czata.
Składnia: /ver

Komendy dla Obsługi:

(Osoby uprawnione: #, ~, @, %, +)
banStaff: 15
Banuje użytkownika. Wszystkie bany musza mieć powód!
Składnia: /ban nick_banowanego czas_bana powód_bana
Gdzie czas_bana wyrażamy tak: Xh - godziny, Xm - minuty, Xd - dni, ff lub forever - na zawsze (zamiast X podaj odpowiednia liczbę)

kickStaff: 15
Wyrzuca dana osobę z czata. Wszystkie kicki musza mieć powód!
Składnia: /kick nick_wyrzucanego powód_wyrzucenia

kick_idleStaff: 6
Wyrzuca wszystkich nieaktywnych dłużej niż 10 minut.
Składnia: /kick_idle

nickStaff: 10
Nadaje lub zmienia nick użytkownikowi. Nick nie może zawierać spacji ani znaków specjalnych TYLKO litery i cyfry!
Składnia: /nick numer_gg nick
lub:
/nick stary_nick nowy_nick

seenStaff: 5
Pokazuje informacje na temat ostatniej aktywnosci danej osoby.
Składnia: /seen nick
lub:
/seen numer_gg

statusStaff: 6
Zmienia stan oraz opis.
Składnia: /status typ_stanu tekst_opisu
Jako typ_stanu podaj: BACK (dostepny), AWAY (zaraz wracam), INVISIBLE (niewidoczny).

unbanStaff: 15
Odbanowuje danego użytkownika.
Składnia: /unban nick_zbanowanego

userinfoStaff: 10
Podaje informacje na temat danej osoby.
Składnia: /userinfo nick

zebranieStaff: 20
Wyswietla informacje nt. miejsca prowadzenia zebrania.
Składnia: /zebranie

Komendy dla Administratora:

(Osoby uprawnione: #)
log
Wyswietla log akcji na danym użytkowniku.
Składnia: ?log nick

logs
Wyswietla log akcji danego czlonka obsługi.
Składnia: ?logs nick

modaliasadd
Dodaje alias (skrót do istniejacej komendy).
Składnia: ?modaliasadd alias komenda_do_której_tworzymy_alias

modaliasdel
Usuwa alias (skrót do istniejacej komendy).
Składnia: ?modaliasdel usuwany_alias

modcmd
Zmienia poziom uprawnień do komendy.
Składnia: ?modcmd komenda Staff Owner

modcmdadd
Dodaje nowa komendę do bazy.
Składnia: ?modcmdadd nowa_komenda

modcmddel
Usuwa komendę z bazy.
Składnia: ?modcmddel usuwana_komenda

modtnij
Zarzadza linkami skróconymi poprzez komendę: /tnij.
Składnia zostanie wyswietlona po napisaniu na czacie: ?modtnij

moduser
Zmienia poziom uprawnień użytkownika.
Składnia: ?moduser nick Staff Owner

security
Zmienia poziom zabezpieczen antyspamowych czata.
Składnia: ?security typ
Jako typ należy podać: TOKEN - nowi musza aktywować numer na specjalnej stronie www, LOCK - nowi nie moga wejsć na czat, OFF - zabezpieczenia wyłaczone.

svsjoin
Logowanie danej osoby na czat.
Składnia: ?svsjoin nick

svspart
Wylogowanie danej osoby z czatu.
Składnia: ?svspart nick

zebranieinfo
Ustawia info o zebraniu wyswietlane przy wejsciu na czat osób z obsługi.
Składnia: ?zebranieinfo tresćLegenda:
Staff - Poziom uprawnień.
Owner - Okreslenie uprawnień administratorskich.

CzatGG jest własnością serwisu Tawerna.biz


(c) 2006-2024 CzatGG - Wszelkie prawa zabronione.
Kopiowanie i publikowanie jakichkolwiek elementów znajdujących się w obrębie serwisu bez zgody właścicieli jest zabronione!

`